Sivaslılar çöpten elektrik üretip, 5 milyon lira tasarruf etti

Sivaslılar çöpten elektrik üretip, 5 milyon lira tasarruf etti

Sivasta yapılan tesisle evlerdeki çöplerden çıkan metan gazından elektirik üretilip, 5 milyon lira tasarruf elde edildiği gibi aynı zamanda bu enerji ile bir sera kurulması da planlanıyor. Sivas Belediyesi geçtiğimiz yıllarda örnek bir projeye imza attı. Belediye çevre kirliliğinin önüne geçmek ve vahşi depolamayı ortadan kaldırmak için Sivas Belediyesi Katı Atık Depolama Sahasına “Çöp Gazı Elektrik Üretim Tesisi” kurdu. Kurulan tesisle birlikte evsel atıklar düzenli olarak depolanıp ortaya çıkan metan gazından elektrik üretiliyor. Şehrin çöpleriyle üretilen elektrikle yaklaşık 10 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılandı. Tesis belediye bütçesine bu güne kadar yaklaşık 5 milyon Türk Lirası katkı sağladı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yaklaşık 10 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak enerjinin üretildiğini belirterek, “Yenilebilir enerji günümüzde çok çok önemli. Çevre kirliliğini azaltmak için ‘Sıfır Atık’ kampanyasını da destekleyecek şekilde her alanda yenilebilir enerjiyi ön plana çıkartmak istiyoruz. Bu manada şehrimizin de evsel atıklarının toplanarak düzenli şekilde depolanıp oralarda enerji üretimine yönelik Belediyemizin bir tesisi var. Bu birkaç alanda şehrimize ve çevremize büyük katkı sağlıyor. Öncelikle vahşi depolamayı ortadan kaldırmış oluyoruz. Evsel atıkların düzenli olarak depolanması sonucu ortaya çıkan metan gazından yaklaşık 10 bin hanenin elektriğini karşılayacak elektrik üretimi şehrimizde yapılıyor.’’ dedi. Başkan Bilgin, Belediye bütçesine 5 milyon Lira katkı sağlandığını ifade ederek, “Türk Lirası bazında değerlendirirsek Belediye bütçemize bugüne kadar yaklaşık 5 milyon Liralık katkı sağlamış oluyor. Biz Ak Parti Belediyesi olarak duyarlı bir belediyecilik anlayışıyla sıfır atığı önemsiyoruz. Bu noktada bu şekildeki vahşi depolamanın ortadan kaldırılıp düzenli depolama neticesinde elektrik üretimi çok çok önemli. Biz inşallah önümüzdeki dönemde de yeni bir projeyi aynı bölgede hayata geçiriyoruz. Sivaslılar çöpten elektrik üretip, 5 milyon lira tasarruf etti #2
Enerji üretiminden ortaya çıkan enerjiyi de orada yaklaşık 40 milyon lira tutarındaki projeyle sera yaparak domates üretimini özel sektöre teşvik ederek Belediye özel sektör iş birliğiyle o bölgede yaklaşık 100 kişinin istihdam edeceği 40 milyon proje bedelli bir tesisi hayata geçiriyoruz. Böylece sıfır atığı daha da kullanılır hale getirerek hem ülke ekonomisine katkı da bulunup, hem çevreye duyarlı bir tesisi şehrimize kazandırmış olacağız.’’ şeklinde konuştu.

Kaynak: fakatblog.com

Ekonomi